ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Јавна расправа у предмету IУз-168/2014


уторак, 12. април 2016

Јавна расправа у предмету IУз-168/2014, формираном поводом иницијативе за оцену уставности одредбе члана 65. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14), биће одржана у среду, 13. априла 2016. године, у Уставном суду. На расправу су позвани представници Народне скупштине, Министарства привреде, Републичког секретаријата за законодавство и подносилац иницијативе. Такође, на расправу су, као научни радници, позвани и проф. др Божидар Церовић, проф. др Миодраг Зец, проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Милић Миловановић, проф. др Гојко Рикаловић, проф. др Миодраг Орлић, проф. др Љубомир Маџар, проф. др Драгор Хибер и проф. др Милош Живковић.  


• На врх странице