ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Уставни суд донео одлуку о забрани рада Удружења грађана ''Отачаствени покрет Образ''


уторак, 12. јун 2012

Уставни суд је на данашњој Седници о већању и гласању, у предмету VIIУ-249/2009, донео одлуку о забрани рада Удружења грађана ''Отачаствени покрет Образ'', због деловања усмереног на кршење зајемчених људских и мањинских права и изазивања националне и верске мржње. Суд је наложио брисање наведеног удружења из Регистра удружења који води Агенција за привредне регистре, даном достављања ове одлуке Агенцији.

Суд је, између осталог, поводом изјаве представника Удружења да чланови Удружења имају легитимно право да изразе своје неслагање, односно протест због одржавања одређених јавних скупова на којима се износе ставови који су супротни ставовима за које се они залажу у оквиру Уставом зајемченог права на окупљање и слободе мишљења и изражавања, констатовао да се у конкретним догађајима чланови Удружења не могу позивати на повреду ових права, јер су они ти који су злоупотребили наведене слободе како би другим лицима, односно групама те исте слободе ускратили.

Суд је такође констатовао да постоји веза између радњи чланова Удружења и деловања и циљева Удружења, да су радње чланова засноване на организованој вољи чланова и да је Удружење не само толерисало, већ и подржало све радње својих чланова у догађајима инцидентног карактера у којима је дошло до повреде Уставом зајемчених права одређених друштвених група и у којима је исказан дискриминаторски однос према тим групама због својства које их одређује.

Имајући у виду оцену програмских начела овог Удружења у којима је извршена конкретизација циљева Удружења и деловања Удружења, манифестованог преко изјава лидера Удружења и учешћа чланова Удружења у одређеним догађајима, Суд је закључио да из аката и радњи Удружења проистичу ставови којима се суштински врши дискриминација грађана по личним својствима, која се спроводи говором мржње, узнемиравањем и понижавајућим поступањем, а што је све усмерено на кршење Уставом утврђених слобода и права грађана, начела владавине права, начела грађанске демократије и припадности европским принципима и вредностима, као основним начелима на којима почива уставни поредак Републике Србије.

Приликом утврђивања неопходности изрицања мере забране рада Удружења грађана ''Отачаствени покрет Образ'', која представља својеврсно ограничење људских права у демократском друштву, Уставни суд је имао у виду утврђивање постојања нужне друштвене потребе за датом ограничавајућом мером и проверу да ли је ова мера сразмерна легитимним циљевима који се желе постићи. Постојање нужне друштвене потребе за ограничењем слободе удруживања у конкретном случају огледа се у томе што се Удружење својим прокламованим начелима, деловањем и подржавањем насиља залаже за модел друштва које је засновано на дискриминацији одговарајућих етничких, верских, сексуалних и других група, употребом говора мржње, узнемиравања и понижавајућег поступања и што се саглашава са насиљем као средством за постизање циљева.

Осим тога, Уставни суд је доносећи одлуку о забрани рада Удружења грађана ''Отачаствени покрет Образ'', имао у виду и то да је Република Србија релативно недавно прошла кроз веома тежак историјски период оптерећен ратовима подстакнутим националном и верском супротстављеношћу народа у региону и да је демократско плуралистичко друштво које се изграђује још увек оптерећено бројним предрасудама које имају своје дубоке корене у историји народа на просторима Балкана, од посебног је значаја заштитити најважније друштвене вредности свим средствима и благовремено спречити све оне појаве које могу, нарочито стварањем окружења несигурности и страха за припаднике читавих друштвених група, поништити напоре којима се исказује демократска традиција српског народа. Уставни суд је имао у виду да су надлежни органи у Републици Србији - Министарство унутрашњих послова, надлежна јавна тужилаштва и судови већ предузели низ мера и активности због недозвољеног понашања припадника овог удружења. Те мере и радње огледале су се у већем броју поднетих прекршајних и кривичних пријава, од којих су неке процесуиране и резултирале кривичним и прекршајним пресудама, али и поред предузетих мера и активности надлежних државних органа Удружење наставља са предузимањем активности које су усмерене на кршење основних људских слобода и права и изазивање националне и верске мржње, а самим тим супротне Уставу и законима ове државе. Наведено указује на чињеницу, да иако су надлежни органи предузели одређене мере, а да те мере, према оцени Уставног суда, нису биле довољне за заштиту легитимног циља, тј. управо зато што надлежни органи својим мерама нису успели да сузбију деловање Удружења, које је усмерено на кршење зајемчених људских права, постоји нужност и неопходност да Суд, посежући за својом надлежношћу, изрекне меру, која је најригорознија у домену ограничења слободе удруживања.

Уставни суд сматра да су, на основу доказа који су предочени у овом случају, испуњени сви критеријуми за забрану рада Удружења и да мера забране рада Удружења представља сразмеран одговор друштва ради остваривања легитимног циља - заштите основних слобода и права грађана услед злоупотребе права на удруживање. Суд такође указује да предлог Републичког јавног тужилаштва за забрану рада Удружења грађана ''Отачаствени покрет Образ'', садржи захтев да се наведено удружење забрани и по основу насилног рушења уставног поретка и изазивања расне мржње. Међутим, Уставни суд, након спроведеног поступка, није нашао да има основа за забрану рада Удружења по овим основима, па у том делу предлог Републичког јавног тужилаштва није прихваћен.


• На врх странице