PRETRAGA SAJTA: RSS

Arhiva vesti

nedelja, 22. mart 2020

Uputstvo o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja

Republika Srbija

USTAVNI SUD

Su broj: Sl. - 1

22. mart 2020. godine

B e o g r a d

 

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11, 18/13 - odluka US, 40/15 i 103/15) i člana 8. stav 1. tačka 3) Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, broj 103/13), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 29/2020), predsednik Ustavnog suda donosi

 

U P U T S T V O

o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja

 

1. Kancelarija Ustavnog suda za neposredni prijem podnesaka obustavlja rad putem neposrednog kontakta (tzv. šalterski rad) sa učesnicima u ustavnosudskom postupku i drugim strankama.

2. Obustavljanje rada sa učesnicima u ustavnosudskom postupku i drugim strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se od 23. marta 2020. godine pa do prestanka vanrednog stanja.

3. U periodu iz tačke 2. ovog uputstva učesnici u ustavnosudskom postupku i druge stranke podneske mogu predati Ustavnom sudu samo putem pošte.

4. Zatvara se ulaz A u zgradu Ustavnog suda iz Bulevara kralja Aleksandra 15 i isti neće biti u funkciji od 23. marta 2020. godine pa do prestanka vanrednog stanja.

5. Ovo uputstvo objaviti na oglasnoj tabli i internet stranici Ustavnog suda.

PREDSEDNIK

USTAVNOG SUDA 

Snežana Marković, s.r.


detaljnije »

nedelja, 22. mart 2020

Obaveštenje o stupanju na snagu Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Vlada Republike Srbije donela je 20. marta 2020. godine Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine (u daljem tekstu: Uredba). Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 38/2020 i stupila je na snagu danom objavljivanja, tj. 20. marta 2020. godine.

Uredbom je, kada je u pitanju postupak pred Ustavnim sudom, propisano da rok za podnošenje ustavne žalbe prestaje teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine (član 1.), kao i da rokovi za preduzimanje drugih radnji prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine (član 2. stav 1.).

Integralni tekst Uredbe glasi:

detaljnije »

četvrtak, 05. mart 2020

Sudija dr Milan Škulić izabran za zamenika predsednika Ustavnog suda

Sudija Ustavnog suda dr Milan Škulić je danas, na 4. sednici Ustavnog suda, jednoglasno izabran za zamenika predsednika Suda, na mandat od tri godine. Sudija Škulić će na dužnost zamenika predsednika stupiti danas, odnosno 5. marta 2020. godine.

detaljnije »

ponedeljak, 02. mart 2020

Saopštenje

Predsednica Ustavnog suda Snežana Marković i sudije Ustavnog suda sastali su se danas u Ustavnom sudu sa predsednikom Evropskog suda za ljudska prava dr Linosom Aleksandrom Sicilianosom (Linos-Alexandre Sicilianos) i sudijom tog suda dr Brankom Lubardom.

detaljnije »

četvrtak, 20. februar 2020

Međunarodna konferencija u Moldaviji

Predsednica Ustavnog suda Snežana Marković učestvuje u radu Međunarodne konferencije „Ustavna pravda i reakcija društva: kada se rešenja Ustavnog suda ne poklapaju sa većinskim mišljenjem u društvu“ koja se, 20. februara 2020. godine, održava u Kišinjevu, u Moldaviji. Na početku konferencije upriličen je susret predsednika Republike Moldavije Igora Dodona sa predsednicima ustavnih sudova, učesnika konferencije. Konferenciju organizuje Ustavni sud Republike Moldavije, povodom obeležavanja 25 godina tog suda.

detaljnije »

subota, 15. februar 2020

Predsednica Ustavnog suda na svečanosti povodom Dana državnosti

Predsednica Ustavnog suda Snežana Marković prisustvovala je centralnoj državnoj manifestaciji povodom obeležavanja Sretenja – Dana državnosti Srbije, koja je danas održana u Orašcu kod Spomenika voždu Karađorđu. Ceremoniju je predvodila predsednica Narodne skupštine Maja Gojković. Takođe, predsednica Marković je prisustvovala i svečanoj akademiji „Narode srpski! Ljubezna braćo moja“, koja je, povodom Dana državnosti, održana u Staroj skupštini u Kragujevcu, a čiji domaćin je bio gradonačelnik tog grada Radomir Nikolić.

detaljnije »

petak, 31. januar 2020

Početak nove sudeće godine Evropskog suda za ljudska prava

Sudija Ustavnog suda Gordana Ajnšpiler Popović učestvuje na tradicionalnoj svečanosti, koja se, povodom početka nove sudeće godine, održava 31. januara 2020. godine, u Evropskom sudu za ljudska prava, u Strazburu. U okviru svečanosti biće održan i seminar „Evropska konvencija o ljudskim pravima: živi instrument - 70 godina“ sa četiri teme „Živi instrument: evolutivna doktrina“, „Rodna ravnopravnost“, „Životna sredina“ i „Nauka i tehnologija“.

detaljnije »

petak, 24. januar 2020

Primopredaja funkcije predsednika Ustavnog suda

Na današnjoj, 2. sednici Ustavnog suda, koja je bila otvorena za javnost, obavljena je primopredaja funkcije predsednika Ustavnog suda. Dužnost predsednika Ustavnog suda preuzela je sudija Snežana Marković, koja će na tu funkciju stupiti 26. januara 2020. godine, kada ističe drugi mandat dosadašnjem predsedniku Ustavnog suda Vesni Ilić Prelić.

detaljnije »

četvrtak, 26. decembar 2019

Sudija Snežana Marković izabrana za predsednicu Ustavnog suda

Sudija Ustavnog suda Snežana Marković je danas, na 17. sednici Ustavnog suda, jednoglasno izabrana za predsednika Suda. Na funkciju predsednika sudija Marković će stupiti 26. januara 2020. godine, odnosno nakon što istekne drugi mandat dosadašnjem predsedniku Ustavnog suda Vesni Ilić Prelić.

detaljnije »

četvrtak, 21. novembar 2019

Međunarodna konferencija o krivičnom pravu

Sudije Ustavnog suda dr Tijana Šurlan, dr Dragana Kolarić i dr Jovan Ćirić učestvuju u radu Međunarodne konferencije o krivičnom pravu koja se, 21. i 22. novembra 2019. godine, održava u Varšavi, u Poljskoj. Tema konferencije je  „Kriminalizacija - ideje i ograničenja. Principi kriminalizacije u ustavnom pravu“.

detaljnije »


• Na vrh stranice