PRETRAGA SAJTA: RSS

SAOPŠTENJA

četvrtak, 25. april 2019

Saopštenje sa 9. sednice II Velikog veća, održane 25. aprila 2019. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

Ustavni sud, Veliko veće, je na 9. sednici II Velikog veća odlučio o 20 predmeta

detaljnije »

četvrtak, 25. april 2019

Saopštenje sa 9. sednice I Velikog veća, održane 25. aprila 2019. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

Ustavni sud, Veliko veće, je na 9. sednici I Velikog veća odlučio o 18 predmeta

detaljnije »

četvrtak, 25. april 2019

Saopštenje sa 7. sednice Ustavnog suda, održane 25. aprila 2019. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda

Ustavni sud je na 7. sednici odlučio o 10 predmeta

detaljnije »

VESTI

petak, 22. mart 2019

Šesti regionalni forum o vladavini prava

Sudije Ustavnog suda dr Tijana Šurlan i Tatjana Babić učestvuju u radu Šestog regionalnog foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji se, 22. i 23. marta 2019. godine, održava u Dubrovniku, u Hrvatskoj. Tema ovogodišnjeg Foruma su prava deteta i Evropska konvencija o ljudskim pravima.

detaljnije »

ponedeljak, 18. februar 2019

Sastanak sa predstavnikom Saveta Evrope

Zamenica predsednice Ustavnog suda Snežana Marković i direktor Direktorata za ljudska prava Saveta Evrope Christophe Poirel sastali su se danas u Ustavnom sudu. Na sastanku je bilo reči o izvršavanju odluka i primeni prakse Evropskog suda za ljudska prava u radu Ustavnog suda, kao i o delotvornosti ustavne žalbe kao pravnog leka u Srbiji. Zamenica predsednice je naglasila da Ustavni sud usaglašava svoje postupanje sa odlukama i stavovima ESLJP, između ostalog, po pitanju naknade štete za povredu prava na suđenje u razumnom roku, kao i prava na imovinu.

detaljnije »

četvrtak, 14. februar 2019

Skup o međunarodnom krivičnom pravu

Sudija Ustavnog suda mr Tomislav Stojković učestvuje u radu 16. sesije iz oblasti međunarodnog krivičnog prava koja se, od 13. do 18. februara 2019. godine, održava u Jekaterinburgu, u Ruskoj Federaciji. Organizator sesije je Uralski državni pravni univerzitet – Institut za državno i međunarodno pravo.  

detaljnije »

četvrtak, 24. januar 2019

Početak nove sudeće godine Evropskog suda za ljudska prava

Sudije Ustavnog suda Bratislav Đokić i Sabahudin Tahirović učestvuju na tradicionalnoj svečanosti, koja se, povodom početka nove sudeće godine, održava 25. januara 2019. godine, u Evropskom sudu za ljudska prava, u Strazburu. U okviru svečanosti biće održan i seminar „Jačanje poverenja u pravosuđe“ sa četiri teme „Imenovanje, unapređenje i razrešenje sudija“, „Strategija za izgradnju poverenja i odgovornosti drugih organa vlasti da poboljšaju i zaštite sudstvo“, „Presude i izdvojena mišljenja – komplementarnost i tenzije“ i „Protokol 16“.

detaljnije »

utorak, 25. decembar 2018

Informacija za javnost

Ustavni sud je na jučerašnjoj sednici pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 12. stav 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojom je propisano da se pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ne može ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Rešenje o pokretanju postupka Sud će dostaviti donosiocu osporenog akta, odnosno Narodnoj skupštini, na odgovor. Rok za davanje odgovora je 90 dana od dana prijema Rešenja.

detaljnije »• Na vrh stranice