PRETRAGA SAJTA: RSS

SAOPŠTENJA

četvrtak, 26. april 2018

Saopštenje sa 8. sednice II Velikog veća, održane 26. aprila 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

Ustavni sud, Veliko veće, je na 8. sednici II Velikog veća odlučio o 25 predmeta

detaljnije »

četvrtak, 26. april 2018

Saopštenje sa 8. sednice I Velikog veća, održane 26. aprila 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

Ustavni sud, Veliko veće, je na 8. sednici I Velikog veća odlučio o 17 predmeta

detaljnije »

četvrtak, 26. april 2018

Saopštenje sa 7. sednice Ustavnog suda, održane 26. aprila 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda

Ustavni sud je na 7. sednici odlučio o 5 predmeta

detaljnije »

VESTI

četvrtak, 26. april 2018

Ustavni sud postao član Mreže najviših sudova

Ustavni sud postao je član Mreže najviših sudova - Superior Courts Network (SCN), projekta Saveta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava. Mreža je uspostavljena radi obezbeđivanja efikasne razmene informacija između Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova o praksi ESLJP, pravu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i domaćem pravu država članica. Rukovođenje Mrežom je odgovornost Evropskog suda za ljudska prava, a čini je 68 sudova iz 35 država Evrope.

detaljnije »

četvrtak, 19. april 2018

Poseta Ustavnom sudu Mađarske

Predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić i sudije Ustavnog suda dr Tamaš Korhec i Milan Stanić borave, od 18. do 21. aprila 2018. godine, u bilateralnoj poseti Ustavnom sudu Mađarske, u Budimpešti. U okviru posete, sa predsednikom i sudijama Ustavnog suda Mađarske, održan je i sastanak na kojem je bilo reči o novim pristupima u odnosu između Ustavnog suda i redovnih sudova, skorašnjim odlukama Ustavnog suda, legitimnim i nelegitimnim ograničenjima ljudskih prava u praksi mađarskog Ustavnog suda.

detaljnije »

petak, 13. april 2018

Regionalna konferencija ustavnih sudova

Sudija Ustavnog suda Sabahudin Tahirović učestvuje u radu Regionalne konferencije ustavnih sudova koja se, od 12. do 14. aprila 2018. godine, održava u Brčkom, u Bosni i Hercegovini. Tema konferencije je „Porezno pravo i ustavno sudstvo“, a sudija Tahirović će predstaviti referat „Praksa Ustavnog suda Republike Srbije u oblasti poreskog prava“.

detaljnije »

sreda, 11. april 2018

Međunarodna konferencija u Slovačkoj

Sudije Ustavnog suda Bratislav Đokić i dr Jovan Ćirić učestvuju u radu Međunarodne konferencije „Ustavno sudstvo - izazovi i perspektive“ koja se, od 10. do 13. aprila 2018. godine, održava u Košicama, u Slovačkoj. Sudija Ćirić će na konferenciji predstaviti referat „Ustavne žalbe u Srbiji – problem velikog broja“. Konferenciju je, povodom 25 godina od osnivanja, organizovao Ustavni sud Slovačke Republike. 

detaljnije »

sreda, 04. april 2018

Sastanak sa predstavnicima Saveta Evrope

Predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić primila je u Ustavnom sudu generalnog direktora Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope Hristosa Đakomopulosa. Na sastanku je, pored ostalog, bilo reči o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i naknadi štete u postupku zaštite tog prava u praksi Evropskog suda za ljudska prava, redovnih sudova u Srbiji i Ustavnog suda Srbije.

detaljnije »• Na vrh stranice