PRETRAGA SAJTA: RSS

SAOPŠTENJA

četvrtak, 21. jun 2018

Saopštenje sa 13. sednice II Velikog veća, održane 21. juna 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

Ustavni sud, Veliko veće, je na 13. sednici II Velikog veća odlučio o 31 predmetu

detaljnije »

četvrtak, 21. jun 2018

Saopštenje sa 13. sednice I Velikog veća, održane 21. juna 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

Ustavni sud, Veliko veće, je na 13. sednici I Velikog veća odlučio o 20 predmeta

detaljnije »

četvrtak, 21. jun 2018

Saopštenje sa 11. sednice Ustavnog suda, održane 21. juna 2018. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda

Ustavni sud je na 11. sednici odlučio o 5 predmeta

detaljnije »

VESTI

utorak, 12. jun 2018

Sastanak Kruga predsednika Konferencije evropskih ustavnih sudova

Predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić učestvuje na sastanku Kruga predsednika Konferencije evropskih ustavnih sudova, koji će biti održan 13. juna 2018. godine, u Pragu, u Češkoj. Sastanak je organizovan zbog pripreme 18. Kongresa Konferencije evropskih ustavnih sudova, čiji će organizator i domaćin 2020. godine biti Ustavni sud Češke Republike.

detaljnije »

četvrtak, 24. maj 2018

Regionalna konferencija u Crnoj Gori

Sudije Ustavnog suda Tatjana Babić i Miroslav Nikolić učestvuju u radu Regionalne konferencije „Uloga ustavnog suda i redovnih sudova u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda – zajednička odgovornost“ koja se, od 23. do 25. maja 2018. godine, održava u Budvi, u Crnoj Gori. Sudije Nikolić i Babić će održati izlaganje na temu „Uloga ustavnog suda i redovnih sudova u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda - zajednička odgovornost - iskustvo Ustavnog suda Srbije“. 

detaljnije »

utorak, 15. maj 2018

Pravni forum i konferencija u Rusiji

Predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić i zamenica predsednice Ustavnog suda Snežana Marković, od 15. do 19. maja 2018. godine, učestvuju u radu Međunarodnog pravnog foruma, koji se tradicionalno održava u Sankt Peterburgu, u Rusiji. U okviru Foruma Ustavni sud Ruske Federacije organizovao je Međunarodnu konferenciju „Ustav u epohi globalnih promena i ciljevi ustavne revizije“, a predsednica Ilić Prelić je održala izlaganje na navedenu temu. Konferencija je organizovana povodom obeležavanja 25 godina od usvajanja Ustava Ruske Federacije.

detaljnije »

četvrtak, 26. april 2018

Ustavni sud postao član Mreže najviših sudova

Ustavni sud postao je član Mreže najviših sudova - Superior Courts Network (SCN), projekta Saveta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava. Mreža je uspostavljena radi obezbeđivanja efikasne razmene informacija između Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova o praksi ESLJP, pravu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i domaćem pravu država članica. Rukovođenje Mrežom je odgovornost Evropskog suda za ljudska prava, a čini je 68 sudova iz 35 država Evrope.

detaljnije »

četvrtak, 19. april 2018

Poseta Ustavnom sudu Mađarske

Predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić i sudije Ustavnog suda dr Tamaš Korhec i Milan Stanić borave, od 18. do 21. aprila 2018. godine, u bilateralnoj poseti Ustavnom sudu Mađarske, u Budimpešti. U okviru posete, sa predsednikom i sudijama Ustavnog suda Mađarske, održan je i sastanak na kojem je bilo reči o novim pristupima u odnosu između Ustavnog suda i redovnih sudova, skorašnjim odlukama Ustavnog suda, legitimnim i nelegitimnim ograničenjima ljudskih prava u praksi mađarskog Ustavnog suda.

detaljnije »• Na vrh stranice