ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Галерије
Фотографије зграде Уставног суда
Међународна конференција "Положај и перспектива уставног судства" Београд, 17.10.2013.
Свечана седница Уставног суда поводом обележавања 50 година од оснивања, 25.12.2013.
Округли сто "Улога и значај уставног суда у очувању владавине права", Правни факултет у Београду 26.06.2013.
Потписивање протокола о сарадњи Уставног суда и Правног факултета у Бањој Луци, Београд 15.01.2014.
Седница Суда на којој је одржана презентација рада Уставног суда за 2016. - 2. март 2017.
Седница Уставног суда - Конференцијска сала 2. март 2017.